Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådets generalforsamling

Hou Centerråd

Generalforsamling den 7/2 2023

Hou Borgerhus kl 14,

Dagsorden: Til Generalforsamling for året 2022.

 1. Valg af Dirigent
 2. valg af stemmetæller
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. valg til bestyrelse, på valg er :

Bodil Busk

Jens Batsberg

Else Karlsen ( ønsker ikke genvalg)

Merete Sørensen ( ønsker ikke genvalg)

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. valg af revisorer
 3. valg af revisor suppleant
 4. Evt.

Efter generalforsamling vil der være bankospil, kaffe og kage, der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Formand Susanne Christensen bød velkommen til de ca.60 deltagere som var mødt op, og takkede forsamlingen for at de var flinke til at møde op til de forskellige arrangementer Centerrådet indbyder til.

 1. Keld Jul Vagner blev valgt til dirigent, og keld kunne konstatere at generalforsamling var lovligt varslet med både annonce i avis samt udsendt på mailliste.
 2. Stemmetællere blev Valgt Karen A, Karen, og Marie.
 3. Formandens beretning : se vedlagte billag.
 4. Kasserer Bodil Busk oplæste regnskab, se vedlagte billag.
 5. Valg til bestyrelse, Genvalg til Bodil Busk og Jens Batsberg,

Nyvalgt blev Grethe Hansen og Gitte Nielsen.

                6 Til suppleanter blev Else Karlsen valgt som 1 suppleant og Merete 

                     Sørensen 2 suppleant.

 1. Til revisor blev genvalgt Keld Vagner og John Buhl.
 2. Til revisor suppleant ,genvalg til Carsten Saxtorff.
 3. Under evt. blev der spurgt om forskellige  ting når man er bruger af Borgerhuset, bl.andet gik alarm i gang under et arrangement, det var ubehageligt , men når teknik driller er det svært at forhindre sådanne ting. Formand for ældreråd Kirsten Lind takkede for godt samarbejde mellem centerråd og ældreråd.

Dirigent takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamling

Formand Susanne takkede bestyrelse for godt samarbejde og sagde der var kaffe og bankospil.

Keld Jul Vagner                                                           Else Sloth Karlsen

________________________                              ___________________            

Konstituerende møde efter Generalforsamling: 7Februar 2023.

Formand: Susanne Christensen

Næstformand Jens Batsberg

Kasserer. Bodil Busk

Sekretær: Else Karlsen

Ragnhild Hansen

Karen Margrethe Saxtorff

Grethe Kjær Hansen

Gitte Nielsen

Suppleant: 1. Supp. Else Sloth Karlsen – 2. Supp Merete Sørensen

Bisiddere : Karen Albrechtsen, Grethe Kjær Hansen og John Buhl.

Beretning:

Velkommen.

Hou Centerråd Generalforsamling 7/2 2023 Hou Borgerhus kl. 14.

Årets Akviteter: Vi startede slle ud, med 3 aflysninger, det skyldes nok den sidste rest Corona. Vores Nytårskur, Gies monologer af Per Højholt, samt Hit med sangen.

Februar: Foredrag med Henrik Bugge Mortensen, der fortalte om ”Danmarks smukkeste Fjord” det har været på tale at det skal følges op med en tur senere.

Marts: Foredrag med Flemming Retbøll om Elvis.

April: Modeopvisning V/ Lene Gregersen fra Esmeralda i Hals. Ca 90 deltog

Maj: 60`er Fest med optræden af Johnny Hansen der underholdt og sang nogle af sine sange. Det var i samarbejde med Ældresagen i Hals. Ca 200.

Senere var vi på Bustur l Ålborg hvor historiker Annelise Schou lavede en guidet tur på østsiden af havnefronten, turen gik dereer l Nørresundby hvor vi kørte en tur Langs med Sgsborg, samt en tur op på den smukke Skansebakke.

Juni: Byvandring i Hou syd v/ Søren Henrik, med eerfølgende kaffe i Mindebo i Susanne og Arnes have

Juli: der holder Centerrådet ferie hele måneden, nogle af akviteterne kø re videre i denne måned, men det aaler inden for de enkelte akviteter.

August: Køre selv tur l Voergård Slot, hvor vi så selve Sloet og Jim Lyngvilds udslling ” Solo” for dereer at køre l Jocobs ́ fiskerestaurant i Sæby hvor vi fik dejligfrokost.

September: Syng sammen med Tina Godiksen og Sne Bager. Virksomhedsbesøg: Glamping i Hou

 

Oktober: Foredrag med Jørgen Kristensen der fortalte om sine år i Asien, Jørgen har været udstaoneret i Myanmar, Vietnam, Cambodia, Sri Lanka.

Modeopvisning: V/Lene Gregersen fra Esmeralda.

Foredrag: Foredrag med Kjeld Pedersen om, flytning af Rubjerg Knude Fyr.

November: Mortens aen, en hygge aen, med god And, musik og sang.

December: Julefrokost, vi kunne godt have været nogle flere, men det var en hyggelig aen.

År 2023: Vi har planlagt det første kvartal i 2023.
Januar 2023: Kong Alkohol i Spadseredragt og høje hæle, det er Anne Marie

Aggerholms egen historie.

Februar: Gie Nielsen et foredrag over 3 livs emner, Stres, Depression, samt Livsværdier. 27/2 2023

Marts : Senioranklager Lone Lyngsøe der fortæller om sit 35 årige arbejdsliv i maskinrummet V/Anklagemyndigheden, hvor hun fortæller hvordan straffesager behandles af Poli, Anklagemyndigheden og Reen.

Oplæg med advokat Carsten Jacobsen omkring Fremdsfuldmagt, arv og testemente. Den 6/3 2023

Maj: Modeopvisning er under planlægning. 8/5 2023.
Maj: Majfest den 2/5 2023 med spisning, underholdning med Fede Fin og

Funny Boyz, Bongoes spiller l dans.

Centerrådets Akviteter:

Line dans:Onsdage kl 18.30: Anne Storgård

Petanque:Man/Onsdag kl 14.00:  Poul Sørensen

Stavgang:Mandag 14.00:  Mie Bak, Jonna Laubæk

Billard:Tir/Onsdag 10\12,13.30 Ragnhild/Henning

Kort spil:Onsdag kl 14: Anne Marie

Hygge/ strik:Gitte/Merete

Yoga:Tirsdag kl 14.00: Agnete Batsberg

Kroket:Tirsdag kl 13.30: Else Karlsen

Foredrag:Efterrmiddag elle aften i samarbejde med Hou Menighedsråd.

 

 

Nye Akviteter: Yoga er et kommunalt lbud, ledet af Agnethe Batsberg.

Bio: A Man Called Otto 13.3.23 kl 10, med eferfølgende frokost på Hjallerup Kro

Vi har i Centerrådet desuden samarbejde med:

Hgi Hou gymnask og Idrætsforening.
HBA Hou Støtteforening.
Hou Samråd, Hou Menighedsråd.Hals Ældresag.