Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
housamraad@hou.dk

Centerrådet, hvem er vi

Hou Centerråd består af:

 
Formand             Susanne Christensen             Tlf.61 41 70 30
                            Kongevejen 252, Hou 
                            Tiltrådt 2016
                            kaja252a@gmail.com

                                     

Næstformand   Ragnhild Hansen                         Tlf. 29 43 08 94
                             Solvænget 20, Hou 
                             Tiltrådt 2013
                             ragnhild.kjeld.hou@gmail.com 
 
 
Kasserer              Bodil Busk                                  Tlf. 25 37 96 04
                             Hummergyden 5, Hou
                             Tiltrådt 2019
                             bodillen@turbopost.dk
 
Sekretær             Else Karlsen                               Tlf. 23 42 92 62

                             Solparken 6, Hou 
                             Tiltrådt 2010 
                             hesolparken@gmail.com      

 
Medlem               Karen Margrethe Saxtorff         Tlf. 31 31 78 26
                             Elmevej 4, Hou
                             Tiltrådt 2015
                             karenmargrethe@saxtorff.com
                                     
Medlem               Gitte Nielsen                                Tlf. 23 39 64 32 
                             Løvevej 4 , Hou 
                             Tiltrådt 2017 
                             gittekaj@gmail.com
 
Medlem               Merete Sørensen                        Tlf. 97 51 11 38                             
                             Poppelvej 9, Hou
                             Tiltrådt 2015
                             imic@privat.dk
 

1. suppleant        Jens Batsberg                            Tlf. 41 81 31 77
                             Poppelvej  5, Hou
                             Tiltrådt 2019
                             jens.batsberg@hotmail.com

 
2. suppleant        Jens Batsberg                            Tlf. 41 81 31 77
                             Poppelvej  5, Hou
                             Tiltrådt 2019
                             jens.batsberg@hotmail.com
 

Lokalrådsmedlem: Hanne Skibsted skibstedtorvegade3@stofanet.dk

Centerrådet holder møde 1. mandag i hver måned. Aktivitetsleder og områdechef deltager ad hoc i møderne. Har du noget du synes vi skal behandle på møderne, bedes dette meddelt formanden senest 14 dage før et møde.

 
Træning og aktivitetsområde nord
Aktivitetsleder Louise Thomsen
Tlf 99315901
 
———————————————————————————————————
Kontakt til hjemmeplejen i akutte tilfælde.
Alle hverdage mellem 8.00 –15.00
Kontaktcenter  tlf.  998250000               
Ved akut behov, der ud over, kontaktes:
Alle årets dage, døgnet rundt 
Vagtcentralen   tlf.  99317207
 
Her kan man få råd og vejledning eller aftale om evt. besøg
fra hjemmehjælpe eller sygepleje