Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
samraad@hou.dk

Centerrådet

Velkommen til Hou Centerråds hjemmeside

Corona-nyt. Opdateret 3. marts 2021

Kære Centerråd i Aalborg Kommune.

Selvom foråret er på vej, sætter COVID-19 pandemien stadigvæk en række begrænsninger, som vi skal forholde os til og generalforsamlingerne er en af disse.

I forhold til generalforsamlingerne i centerrådene i Aalborg Kommune, så vil disse blive udskudt på ubestemt tid, indtil COVID-19 situationen igen tillader afholdelse.

Da udskydelsen af generalforsamlingen påvirker de vanlige arbejdsgange og procedure for centerrådene, vil vi i denne mail redegør for, hvordan dette kan håndteres.

 

Information og varsling af generalforsamling

Centerrådene kan give info til lokalaviserne om, at generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid og at der vil blive varslet om ny generalforsamling, når COVID-19 situationen tillader det.

Centerrådene må indkalde til generalforsamling med almindelig varsling, når de igen må forsamles og mødes på aktivitetscentrene (information om at generalforsamlingen må afholdes formidles fra Aalborg Kommune til centerrådene).

Det nuværende centerråd bliver siddende i perioden frem til ny generalforsamlingen.

 

Praktiske elementer ift. det nuværende centerråd under perioden på ubestemt tid 

Ønsker man som nuværende medlem at træde ud af et centerråd, da meddeles dette til centerrådsformanden og man udtræder fra dags dato.

Hvis der er udtrådt medlemmer fra centerrådet, da kan centerrådet vælge at trække på suppleanter eller andre personer frem til ny generalforsamling. Der skal dog gøres opmærksom på, at disse personer ikke har stemmeret i centerrådet i perioden.

Venlig hilsen Hou Centerråd 

 

Hvad er et Centerråd?
Centerrådet har til formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg Kommune. Centerrådet planlægger aktiviteter og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centers brugere.

Der holdes møde 1. mandag i måneden.

Brug punktopstillingen til at orientere dig om os: