Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
samraad@hou.dk

Centerrådet

Velkommen til Hou Centerråds hjemmeside

Corona-nyt. Opdateret 3. marts 2021

Kære Centerråd i Aalborg Kommune.

Selvom foråret er på vej, sætter COVID-19 pandemien stadigvæk en række begrænsninger, som vi skal forholde os til og generalforsamlingerne er en af disse.

I forhold til generalforsamlingerne i centerrådene i Aalborg Kommune, så vil disse blive udskudt på ubestemt tid, indtil COVID-19 situationen igen tillader afholdelse.

Da udskydelsen af generalforsamlingen påvirker de vanlige arbejdsgange og procedure for centerrådene, vil vi i denne mail redegør for, hvordan dette kan håndteres.

 

Information og varsling af generalforsamling

Centerrådene kan give info til lokalaviserne om, at generalforsamlingen er udskudt på ubestemt tid og at der vil blive varslet om ny generalforsamling, når COVID-19 situationen tillader det.

Centerrådene må indkalde til generalforsamling med almindelig varsling, når de igen må forsamles og mødes på aktivitetscentrene (information om at generalforsamlingen må afholdes formidles fra Aalborg Kommune til centerrådene).

Det nuværende centerråd bliver siddende i perioden frem til ny generalforsamlingen.

 

Praktiske elementer ift. det nuværende centerråd under perioden på ubestemt tid 

Ønsker man som nuværende medlem at træde ud af et centerråd, da meddeles dette til centerrådsformanden og man udtræder fra dags dato.

Hvis der er udtrådt medlemmer fra centerrådet, da kan centerrådet vælge at trække på suppleanter eller andre personer frem til ny generalforsamling. Der skal dog gøres opmærksom på, at disse personer ikke har stemmeret i centerrådet i perioden.

Venlig hilsen Hou Centerråd 

 

Sidste Nyt:

Bustur til Læsø                      

Tirsdag 31. August 

Kl. 06.30 – ca Kl. 18.00

Afgang fra Hou Borgerhus

Under overfarten til Læsø, nyder vi kaffe og rundstykke med god udsigt 

Efter en dejlig sejltur med Læsøfærgen ankommer vi kl. 9.20 til Vesterø på Læsø og indleder straks vores rundtur på øen. Vi skal i løbet af dagen opleve Den Gamle Læsøgaard med tangtagene og se et par stykker af de sidste bevarede tanggårde. Derefter går turen til det nye saltssyderi, der er blevet stærkt udvidet med endnu et syderri. Vi ser den meget spændende proces i salt-syderhytten i de naturskønne omgivelser på Rønnerne. 

Turen går nu forbi Bovet og Gl. Østerby til Danzigmann og de smukke områder på den nordlige del af øen. Her skal vi også se den travle fiskerihavn i Østerby, hvor man fanger i store mængder af den velsmagende jomfruhummer. På vej til færgen kører vi igennem de store statslige klitplantager og får tid til at se Vesterø inden færgen kl. 15.00 afsejler til Frederiks- havn. 

Turen inkluderer : 

Kørsel i moderne bus
Kaffe og rundstykker, Buffet på færgen Overfart tur/retur til Læsø
Frokost Buffet på Carlsens Hotel, Vesterø, Besøg på saltssyderi
Sightseeing på øen med stedkendt guide  

Eftermiddags Kaffe med Æblekage på færge 

Hjemkomst : Hou Kl. 18.00

Pris: 300 kr. Hou Centerråds område

450 kr. udenfor Centerrådets område.

Kom og få en hyggelig dag efter en lang vinter.

         

 Tilmelding til Karen Margrethe Saxtorff efter først til mølle:

Senest den 17. August 2021

Tlf. 31317826  E-mail: karenmargrethe@saxtorff.com

Betaling kan som noget nyt gøres via mobilpay 891124 

eller på konto 9070 0760264644

Begge steder skal der skrives “Læsøtur og navn i kommentarfeltet.

Husk at tilmelde dig først.

Ps: Husk at have mundbind med hvis vi skulle få brug for det.

                                                                                   

Hou Centerråd

 

Hvad er et Centerråd?
Centerrådet har til formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg Kommune. Centerrådet planlægger aktiviteter og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centers brugere.

Der holdes møde 1. mandag i måneden.

Brug punktopstillingen til at orientere dig om os: