Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Hou samråd

Hvor længe har vi haft et samråd i Hou?

Hou Samråd blev oprettet i 2006 for at sikre, at Hou fik et fælles talerør over for de kommunale myndigheder ved kommunesammenlægningen. Ved sammenlægningen blev Hou en del af Aalborg kommunes landdistrikt.

 

Hvem er medlem af Hou Samråd?

Samrådets bestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet består af repræsentanter for byens foreninger. 

 

Hvem er medlem af Samrådets bestyrelse?

Hou Samråd består af syv medlemmer og to suppleanter. Medlemmerne af Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til bestyrelsen, som hver især sidder i to år. Hou Skole udpeger et fast medlem af bestyrelsen. Du kan se medlemmerne på Landsbyordningens hjemmeside

Hvis du har et spørgsmål til Samrådets arbejde, er du altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsens eller repræsentantskabets medlemmer.

 

Formål

Indadtil fremmer Samrådet samarbejdet mellem byens foreninger, og udadtil er Samrådet byens talerør i forhold til kommunen.

Ifølge sine vedtægter har Hou Samråd til opgave at varetage almene interesser og repræsentere Hou by (9370) og omegn i forhold til offentlige myndigheder. I den forbindelse samarbejder Samrådet med kommunens forskellige forvaltninger, f.eks. By og Landskab samt Sundhed og Kultur (der også rummer landdistriktsafdelingen). Du kan se Samrådets vedtægter her (hyperlink følger).

I forbindelse med indførelse af nye politikker har Samrådet ret til at blive hørt og indsende høringssvar. Det har vi f.eks. gjort i forbindelse med nye landdistrikts- og kulturpolitikker for at forsvare byens interesser.

 

Samråd i Aalborg kommune

Har Hou nogen vægt i en stor kommune? 

Det afhænger nok lidt af, hvad sagen drejer sig om, men for at tale med størst mulig vægt om fælles problemer mødes alle 48 samråd i Aalborg Kommune en gang om året for at diskutere spørgsmål af fælles interesse og forberede det store årlige fællesmøde med politikere og embedsmænd. Her fremføres de spørgsmål og krav, der er fælles for alle samråd. F.eks. har samrådene opnået at få høringsret, når der skal vedtages nye politikker.

 

LAK – Landsbyer i Aalborg kommune

Har store og små samråd i kommunen fælles interesser? 

Ikke nødvendigvis. Derfor er Hou Samråd også medlem af LAK, der står for Landsbyer i Aalborg kommune, som har 42 medlemslandsbyer. LAK er landsbyernes fælles talerør over for kommunen, der også sørger for høringssvar, som i sagens natur har større vægt, da de repræsenterer alle kommunens landsbyer. Desuden er LAK’s bestyrelsesmedlemmer aktive i medierne, hvor de med jævne mellemrum fremfører landdistrikternes særlige forhold og forsvarer vores interesser. Du kan læse mere om LAK her 

Samlende aktiviteter 

Hvordan involverer I resten af byen

Samrådet står i spidsen for forskellige aktiviteter. For eksempel bidrog samrådet, sammen med 50 borgere, til at give 54 bidrag til landsbylivet 2.0. Du kan se idéerne her og læse mere om, hvad Houboerne selv synes er byens eksisterende kvaliteter. 

Hou Samråds bestyrelse

Bestyrelsen Hou Samråd:
Formand Tove Fønns, tove.fonss@gmail.com
Næstformand Hans Lumholdt
Kasserer Ulla Østergaard
Sekretær Karin Jensen
Medlem John Bonde
Medlem Jytte Bonde
Medlem Karina Christensen

Suppleant Ragnhild Hansen

 

Referater 2023 :

2023 referat repræsentantskabsmøde 20230227 20230319 20230424 

20230828 20231030 20231120

20240129