Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådet, hvem er vi

Hou Centerråd består af:

 
Formand             Susanne Christensen             Tlf.61 41 70 30
                            Kongevejen 252, Hou 
                            Tiltrådt 2016
                            kaja252a@gmail.com

                                     

Næstformand      Jens Batsberg                            Tlf. 41 81 31 77
                             Poppelvej  5, Hou
                             Tiltrådt 2019
                             jens.batsberg@hotmail.com
 
 
Kasserer              Bodil Busk                                  Tlf. 25 37 96 04
                             Hummergyden 5, Hou
                             Tiltrådt 2019
                             bodillen@turbopost.dk
 
Sekretær             Else Karlsen                               Tlf. 23 42 92 62

                             Solparken 6, Hou 
                             Tiltrådt 2010 
                             hesolparken@gmail.com      

 
Medlem               Karen Margrethe Saxtorff         Tlf. 31 31 78 26
                             Elmevej 4, Hou
                             Tiltrådt 2015
                             karenmargrethe@saxtorff.com
                                     
Medlem               Grethe Kjær Hansen                      Tlf. 24662712                             
                             Friborgvejj 2, Hou
                             Tiltrådt 2021
                              grethe.hougmail.dk
                             
 

Medlem.               Ragnhild Hansen                         Tlf. 29 43 08 94
                             Solvænget 20, Hou 
                             Tiltrådt 2013
                             ragnhild.kjeld.hou@gmail.com 

 
 

1. suppleant    Merete Sørensen                        Tlf. 97 51 11 38                             

                             Poppelvej 9, Hou
                             Tiltrådt 2015
                             imic@privat.dk

 

 

Centerrådet holder møde 1. mandag i hver måned. Aktivitetsleder og områdechef deltager ad hoc i møderne. Har du noget du synes vi skal behandle på møderne, bedes dette meddelt formanden senest 14 dage før et møde.

 
Træning og aktivitetsområde nord
Aktivitetsleder Julie Falk Risgård
Tlf 41296101
 
———————————————————————————————————
Kontakt til hjemmeplejen i akutte tilfælde.
Alle hverdage mellem 8.00 –15.00
Kontaktcenter  tlf.  998250000               
Ved akut behov, der ud over, kontaktes:
Alle årets dage, døgnet rundt 
Vagtcentralen   tlf.  99317207
 
Her kan man få råd og vejledning eller aftale om evt. besøg
fra hjemmehjælpe eller sygepleje