Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådet

Velkommen til Hou Centerråds hjemmeside

Hvad er et Centerråd?
Centerrådet har til formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg Kommune. Centerrådet planlægger aktiviteter og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centers brugere.

Der holdes møde 1. mandag i måneden.

Brug punktopstillingen til at orientere dig om os: