Hou, 9370 Hals
+45 12 34 56 78
housamraad@hou.dk

Centerrådet

Velkommen til Hou Centerråds hjemmeside

Velkommen Tilbage

Information og varsling af generalforsamling

Centerrådene kan give info til lokalaviserne om, at generalforsamlingen er udskudt til næste år og at der vil blive varslet om ny generalforsamling.

 

 

Det nuværende centerråd bliver siddende i perioden frem til ny generalforsamlingen.

Hvis der er udtrådt medlemmer fra centerrådet, da kan centerrådet vælge at trække på suppleanter eller andre personer frem til ny generalforsamling. Der skal dog gøres opmærksom på, at disse personer ikke har stemmeret i centerrådet i perioden.

Venlig hilsen Hou Centerråd 

 

f

 

 

Hvad er et Centerråd?
Centerrådet har til formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbuddene på ældreområdet i Aalborg Kommune. Centerrådet planlægger aktiviteter og afvikle aktiviteter, der henvender sig bredt til centers brugere.

Der holdes møde 1. mandag i måneden.

Brug punktopstillingen til at orientere dig om os: