Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådets bisiddere i Hou

Vi kan hjælpe med bisiddere

Hou:

 

John Buhl                                        Tlf. 20 10 40 3

Grethe Kjær Hansen                       Tlf  24 66 27 12

Karen Albrechtsen                       Tlf. 61 31 17 34

 

Du kan enten bede hjemmeplejens personale kontakte os, eller du kan selv kontakte os.
Størst mulighed for at få bisidder hjælp er der, hvis aftale om hjælpen træffes senest dagen før bisidderen skal bruges.
Men i nødsituationer vil vi gøre alt hvad vi kan, for at stille en bisidder til rådig med meget kort varsel.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, der yder dig praktisk og

moralsk støtte i sager, der er vigtige for dig.

 

Det kan dreje sig om

 • Visitation til hjemmehjælp
 • Besøg i banken
 • Forsikringsspørgsmål
 • Besøg på socialkontoret
 • Besøg hos skattevæsenet
 • Møde i skifteretten
 • Hos læge
 • På sygehus

 

Og andre ting, som er vigtige for dig, men som

du er utryg ved.

Vi har som frivillige bisiddere tavshedspligt.

 

 

Hvad kan en bisidder gøre for at hjælpe dig?

En bisidder er en person, der støtter dig i situationer, hvor du er usikker.

 • Som vil gå med dig, når du skal til en samtale, som du ikke er tryg ved at tage alene.
 • Som vil hjælpe dig med på forhånd at få samling på, hvad du skal huske at sige og spørge om, og som vil overvære samtalen sammen med dig.
 • Som kan tale for dig, hvis du ønsker det.
 • Som vil hjælpe dig bagefter med at gøre op, hvad der kom ud af samtalen.

 

Vi er som bisiddere

 • ikke sagsbehandlere eller professionelle rådgivere
 • ikke erstatning for en advokat eller ekspert.
 • Ikke dem, der kan eller skal træffe beslutninger for dig.

 

En ven i nøden

Vi er frivillige og engagerede mennesker i en moden alder med megen livserfaring, som gerne vil hjælpe dig.

Vores tilbud om frivillig bisidderhjælp er gratis.