Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Hou Borgerhus’ Venner

Hou Borgerhus Venner (HBA’s Venner)

Foreningens formål er at synliggøre, støtte og styrke Hou Borgerhus`s  betydning for Hou og opland.
 
Via foreningens medlems kontingent indbetalinger og overskud fra bl.a. musikarrangementer yder vi støtte til Borgerhuset. 
Vi har f.eks. bidraget med indkøb af  inventar, bestik og porcelæn, og vedligehold af husets køkkener og omklædningsrum.
 
I 2018 blev Støtteforeningens sommer arrangement flyttet fra Borgerhuset til havnen, og er nu en del af “Fantastiske Hou Dage”, vi er tovholdere på “Frokost Jazz”.
 
I December 2019 tog HGI og HBA`s Venner initiativ til en ny tradition i byen. En fælles julefrokost i hallen, hvor alle private og byens øvrige foreninger og erhverv bliver inviteret.
 
I foråret afholder Vennerne et arrangement med spisning og dans.