Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Om byen

Kort om Hou 

Hou – et fantastisk sted

Hou er en lille by om vinteren, men en stor badeby om sommeren.

Naturen er et af Hous store aktiver, da vi både har strand, skov og mose inden for kort afstand. I Hou er du tæt på havet, roen, fællesskabet og meget andet. 

På trods af sin størrelse har Hou et meget aktivt foreningsliv, så der er mulighed for at dyrke de fleste interesser i byen – fra jumping fitness og yoga til vinterbadning.

Byen rummer også skole, børnehave, kirke, en stor Dagli’Brugs, keramikværksted og vinhandel. 

Hvis du har fået lyst til at se nærmere på Hou er her nogle videoer

Et godt sted at holde sig orienteret er via facebook-siden. Her opdaterer vi løbende med lokale nyheder, kommende begivenheder m.m. Vi har tilsvarende en facebookgruppe til byens borgere og andre interesserede.

 

Hou – historien

På facebookgruppen “Hou v. østkysten”, kan I finde gamle billeder fra byen. 

Et gammelt fiskerleje
Hou (Hals kommune) ligger ca. 8 km nord for Hals ud til Kattegat. Fiskeri var fra gammel tid byens hovederhverv kombineret med landbrug, og indtil midten af det 20. århundrede drev man fiskeri fra den åbne kyst. Fiskerbådene lå for anker uden for den yderste revle, og fangster og redskaber måtte transporteres ind til kysten. Havet var i det hele taget Hou’s livsnerve, idet også varer til og fra Aalborg blev fragtet pr. skib og omladet i fladbundede kåge, der klarede sidste del af transporten ind til kysten. Dette kunne naturligvis bedst lade sig gøre i godt vejr, så i perioder med storme var Hou ilde stedt uden en ordentlig havn. I efteråret 1921 blev næsten hele Hou-flåden, der lå for anker ud for kysten, ødelagt i en storm. Også de fleste fangstredskaber gik til, og den efterfølgende krise var hård for Houboerne. Katastrofen gentog sig i 1934, og følgerne blev kun forstærket af den almindelige krise i Danmark i 30’erne. Først efter 2. Verdenskrig kunne man begynde at anlægge en havn, som i 1970’erne blev udvidet til lystbåde. Samtidig blev der dog færre fisk i Kattegat, og fiskerne lander nu primært deres fangster i Hals. Enkelte fiskekuttere har stadig hjemsted i Hou Havn, men ellers er havnen nu overtaget af lystbåde, og hver sommer kommer mange lystsejlere til byen og ligger her i kortere eller længere tid. 

 

På bytur

Hou er en hyggelig lille by med 703 indbyggere (pr. 1.1.2002), der er vokset op fra det gamle fiskerleje længe før byplanlæggernes tid. Det ses, når man forlader hovedstrøgene med fortov – Brogade og Nørregade – og følger de krogede gader med ”græsfortov”, hvor gamle fiskerhuse, moderne parcelhuse og enkelte sommerhuse ligger side om side. Nogle få gårde er også bevaret, hvoraf den ældste er Hugdrupgaard, der kan skrive sin historie tilbage til 1500-tallet. Den var indtil for få år siden beboet, men danner nu rammen om forskellige kulturelle aktiviteter i byen, blandt andet Galleri Hou. Hou er kendt som kommunens kunstnerby, da der i og omkring Hou bor en del kunstnere, der har arbejdet for at bevare Hugdrupgaard og oprettet galleriet, og der er også flere individuelle gallerier og værksteder. I de senere år er der anlagt nye villaveje, men man har søgt at undgå et alt for ensartet præg i bebyggelserne. Alt i alt er Hou et spændende sted at gå på opdagelse, hvor man både kan se velholdte gamle fiskerhuse og spændende nybyggeri. Havneområdet med den lange mole er et yndet mål for gå- eller cykelturen, der også kan kombineres med en badetur, da Hou har dejlige, børnevenlige badestrande både nord og syd for byen.

 

Fortidsminder

Er man ude og gå, kan det også anbefales at lægge turen forbi Batteriet ved Hou’s sydstrand. Befæstningen af Hou blev anlagt under krigen med England (1807-14) og skulle sikre kysten mod fjendtlig landgang og samtidig beskytte danske skibe og om muligt opbringe engelske fartøjer. Der var monteret to små kanoner, som var i brug flere gange under krigen. I 1817 blev det imidlertid besluttet, at batteriet ikke længere skulle opretholdes, og det forsvandt efterhånden fuldstændigt indtil 1943, hvor Hou Borgerforening fik rekonstrueret anlægget efter tegninger i Ingeniørkorpsets arkiv.

 

Foreningsliv

Hou har et meget alsidigt og aktivt foreningsliv, og flere foreninger har en lang historie. Således blev for eksempel Hou Skytte- og Gymnastikforening stiftet i 1907, Hou Boldklub i 1918 (de to foreninger blev i 1986 slået sammen til Hou Gymnastik- og Idrætsforening, HGI). Siden er mange kommet til – se evt. under fanebladet “foreninger”. Hvert år afholdes “Fantastiske Hou Dage”, hvor byens foreninger går sammen og arrangerer et væld af aktiviteter, der trækker deltagere fra nabobyer, turister m.m.

Kirken

Hou fik først sin egen kirke i 1900, så indtil da måtte Houboerne tage til gudstjeneste i Hals Kirke. I slutningen af 1800-tallet kom præsten fra Hals dog en gang om måneden til Hou og forrettede gudstjeneste på Hou Skole eller under åben himmel, når vejret var til det. I 1895 besluttede man at opføre en kirke i Hou på ”Rævemarken”. Der var imidlertid en del uenighed om placeringen, da der, som navnet antyder, var mange rævegrave i området, og en del Houboere brød sig ikke om tanken om eventuelt at skulle dele grav med de firbenede. Hou Kirke har i dag sit eget menighedsråd, men deler stadig præst med Hals. Nu kommer præsten dog hver søndag, og når der ellers er brug for det. 

 

Skole og erhvervsliv

Midt i byen ligger Hou Skole og landsbyordning. Det er er en lille skole med børnehaveklasse, 1.-6. klasse. Desuden er der tilknyttet en skolefritidsordning. Landsbyordningen er et fantastisk tilbud, med dygtige pædagoger og lærere – og et trygt og roligt læringsmiljø.

Byens liv styrkes også af det blomstrende erhvervsliv, som omfatter en lang række handlende (se virksomheder på forsiden)  og håndværksvirksomheder.

 

Er du turist, kan du få yderligere oplysninger på visithals.dk

Vi anbefaler desuden at tjekke GoVisit appén, Enjoy Nordjylland og VisitNordjylland.

 

Der kan læses meget mere om Hou i Hals Museums forskellige publikationer!

Kilde: Henrik Gjøde Nielsen (1994): Blot Brudstykker, Historisk strejftog i Hals Kommune

          Henrik Gjøde Nielsen (1996): Spring og sport, Af idrættens historie i Hals Kommune

         Henrik Gjøde Nielsen (1997): Blot Brudstykker II, Flere historiske strejftog i Hals Kommune

        Bymodel Hou, Kommuneplantillæg nr. 39, august 2001