Hou, 9370 Hals
housamraad@hou.dk

Centerrådet – Lån/leje af lokale

Da Hou Centerråd, via Aalborg Kommune, betaler lejen for lokalet har Centerrådet altid brugsretten over lokalet, og kan indgå aftaler om lån/leje efter nedenstående regler. 

Alle “foreninger” med tilknytning til stifterforeningen kan låne vores lokale, når det er ledigt.

Lokalet kan IKKE lånes/lejes til fester, men alene til møder, kurser, undervisning o.l.

Andre foreninger under Hou området kan leje vores lokale, såfremt det er ledigt. Leje kan dog ikke forventes at kunne aftales tidligere end 3 mdr. før den aktuelle dato. 

Lån/leje af lokalet kan ikke forventes som en fast tilbagevendende anvendelse, men alene som enkelt aftaler. Ved forud aftalt lån af lokale til f.eks. en kaffepause i forbindelse med en aktivitet i hallen eller ude, må man forvente, at lokalet kan udlånes til et arrangement, og kaffepausen må så flyttes til et andet lokale. Vi vægter altså arrangementer højere end en kaffepauser.


Lokalet afleveres som det blev modtaget og med SAMME BORDOPSTILLING.

Leje af lokalet koster kr.15 pr. deltager og kr. 25 hvis køkkenet er med.

Beløbet afregnes på dagen for anvendelse af lokalet, eller efter aftale.


PRIVATE kan IKKE låne/leje lokalet. Der henvises i stedet til forsamlingslokalet, som kan lejes ved henvendelse til Gitte L
arsen- 40362325 – hgi9370@gmail.com


Henvendelse om lån af Centerrådets lokale skal ske til Ragnhild Hansen, tlf. 29 43 08 94 eller til mail: 
ragnhild.kjeld.hou@gmail.com